HTCinside


7 Οφέλη από την υιοθέτηση μιας γνήσιας προσέγγισης για την εταιρική κοινωνική ευθύνη

Πολλοί οργανισμοί, σε μια προσπάθεια να επιτύχουν κάτι ουσιαστικό ως επιχείρηση, έχουν αγκαλιάσει την εταιρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ) τα τελευταία χρόνια.

ΕΚΕ είναι όταν μια εταιρεία λειτουργεί ηθικά και βιώσιμα, λαμβάνοντας υπόψη την κοινότητα, το περιβάλλον και την κοινωνία στην οποία δραστηριοποιείται.

Οι εταιρείες μπορούν να επιδείξουν την ΕΚΕ με διαφορετικούς τρόπους, συμπεριλαμβανομένης της υπεράσπισης των δικαιωμάτων των γυναικών, της εφαρμογής περιβαλλοντικά ασφαλών διαδικασιών ή του εθελοντισμού των εργαζομένων.

Τέτοιες δραστηριότητες προβάλλουν τις εταιρείες με θετικό τρόπο και συμβάλλουν στη βελτίωση των αποτελεσμάτων τους. Οι καταναλωτές συχνά έλκονται από εταιρείες που εξετάζουν ευρύτερα κοινωνικά ζητήματα από εκείνες που επικεντρώνονται απλώς στο δικό τους κέρδος.

Αυτό δείχνει ότι η εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι τόσο καλή για τη δική σας επωνυμία όσο και για την κοινότητα.

ΠεριεχόμεναΟ Ρόλος του Νομικού Συμβούλου στην Εφαρμογή της ΕΚΕ

Ένα μεγάλο μέρος της εργασίας που σχετίζεται με την ΕΚΕ περιλαμβάνει την κατανόηση του τρόπου συμμόρφωσης με τους υπάρχοντες νόμους και κανονισμούς στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της παιδικής εργασίας, των θεμάτων υγείας και ασφάλειας, των περιβαλλοντικών πρακτικών, της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο κ.λπ.

Ως εκ τούτου, ο νομικός σύμβουλος ενός οργανισμού, είτε πρόκειται για εσωτερική ομάδα είτε για εκτός γενικού εισαγγελέα , διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και εφαρμογή των πρωτοβουλιών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (CSR) οποιουδήποτε οργανισμού.

Η ικανότητα του γενικού συμβούλου να συμβουλεύει τον πελάτη του/της σε ηθικά και ηθικά ζητήματα τον τοποθετεί να καθοδηγεί το διοικητικό συμβούλιο και τους εκτελεστικούς ηγέτες σε θέματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

7 Οφέλη από την υιοθέτηση μιας γνήσιας προσέγγισης για την εταιρική κοινωνική ευθύνη

Ακολουθούν οι 7 διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους οι οργανισμοί σας μπορούν να επωφεληθούν από την υιοθέτηση της ΕΚΕ.

1. Αυξημένη ικανοποίηση των εργαζομένων

Οι πρωτοβουλίες που επικεντρώνονται στην επίλυση κοινωνικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων έχουν θετικό αντίκτυπο στους εργαζόμενους του οργανισμού.

Μελέτες έχουν δείξει ότι οι millennials είναι ιδιαίτερα προσανατολισμένοι σε αρχές και νοιάζονται περισσότερο για τον σκοπό παρά για ένα μισθό. Οι δραστηριότητες ΕΚΕ τους δίνουν έναν λόγο να παραμείνουν στον οργανισμό και να εργαστούν σκληρότερα.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι εταιρείες που ασχολούνται με την ΕΚΕ αναφέρουν μεγαλύτερη απήχηση του οργανισμού στους αιτούντες εργασία, ισχυρή δέσμευση των εργαζομένων στον οργανισμό, καλύτερη απόδοση στην εργασία και ικανοποίηση από την εργασία.

Ωστόσο, οι οργανισμοί θα πρέπει να είναι προσεκτικοί ώστε να συμμετέχουν στην ΕΚΕ για τους σωστούς λόγους.

Όταν οι εργαζόμενοι πιστεύουν ότι οι προσπάθειες ΕΚΕ του οργανισμού τους είναι απλώς μια προσπάθεια πράσινης πλύσης, αρχίζουν να αντιλαμβάνονται τον οργανισμό με αρνητικό πρίσμα.

Διαπιστώθηκε επίσης ότι ο τρόπος με τον οποίο αισθάνονται οι εργαζόμενοι για τις πρωτοβουλίες ΕΚΕ των εταιρειών τους επηρεάζει τη στάση τους στο χώρο εργασίας.

Αυτό περιλαμβάνει την εμπιστοσύνη τους στην ανώτατη διοίκηση, την υπερηφάνεια για τον οργανισμό, την ικανοποίηση από την εργασία και το νόημα που αποδίδουν στην εργασία τους.

Όταν οι εργαζόμενοι βλέπουν τους οργανισμούς τους ότι υιοθετούν μια γνήσια προσέγγιση στην ΕΚΕ, νιώθουν ότι ο τόπος εργασίας τους είναι συμβατός με τις αξίες και τους στόχους τους.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μικρότερη εναλλαγή εργαζομένων και οι οργανισμοί μπορούν να αποκομίσουν πολλά οφέλη διατηρώντας τα ταλέντα.

2. Βελτιωμένη δημόσια εικόνα

Σε αυτήν την ψηφιακή εποχή, οι οργανισμοί που επιδεικνύουν την εταιρική κοινωνική ευθύνη κερδίζουν την έκθεση και τον θαυμασμό σε όλο τον κόσμο. Η φήμη της μάρκας μπορεί να ωφεληθεί πολύ από την πραγματοποίηση καλών πράξεων στην κοινότητα.

Οι καταναλωτές αναζητούν ένα συγκεκριμένο σύνολο χαρακτηριστικών όταν επιλέγουν μια επωνυμία και το να δίνουν πίσω στην κοινότητα κατατάσσεται αρκετά ψηλά στη λίστα με τα επιθυμητά χαρακτηριστικά.

Ως εκ τούτου, εάν μπορείτε να κάνετε περισσότερα για την κοινότητά σας, μη διστάσετε να δημοσιοποιήσετε τις πρωτοβουλίες ΕΚΕ σας. Κάτι τόσο απλό όσο ο εθελοντισμός του προσωπικού σας μια ώρα την εβδομάδα σε μια φιλανθρωπική οργάνωση αντιπροσωπεύει την επωνυμία σας με θετικό τρόπο.

Θα κερδίσετε σίγουρα ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των άλλων εάν οι καταναλωτές αντιληφθούν ότι η επωνυμία σας είναι αφοσιωμένη στην εξυπηρέτηση της κοινωνίας.

3. Ενίσχυση της Καινοτομίας

Η εφαρμογή της ΕΚΕ συμβάλλει στη βελτίωση της καινοτομίας. Τέτοιες πρωτοβουλίες ενθαρρύνουν τους εργαζομένους να δοκιμάσουν νέα πράγματα και να ανανεωθούν για τη δουλειά τους. Προσφέρει επίσης μια βελτιωμένη ικανότητα αντιμετώπισης της αλλαγής.

Μέσω της κοινωνικής συμμετοχής, οι εργαζόμενοι αισθάνονται ενδυναμωμένοι να αρχίσουν να συμβάλλουν στην ευρύτερη εικόνα. Μπορεί να βρουν καινοτόμες ιδέες ή να αναπτύξουν νέες ικανότητες επίλυσης προβλημάτων.

Όταν η εταιρεία επιδεικνύει τις αξίες και τα πάθη της μέσω της προσφοράς στην κοινότητα, οι εργαζόμενοι ενθαρρύνονται –με δική τους βούληση– να αναπτύξουν νέους και καλύτερους τρόπους για να κάνουν τη δουλειά τους.

4. Αυξημένη Πιστότητα Πελατών

Οι πελάτες, για προφανείς λόγους, τείνουν να είναι πιστοί στην επωνυμία της οποίας οι εταιρικές αξίες ευθυγραμμίζονται με τις προσωπικές τους.

Στην πραγματικότητα, τα στοιχεία υπογραμμίζουν ότι η ΕΚΕ μπορεί να είναι πιο αποτελεσματική από τη διαφήμιση όταν πρόκειται για την προσέλκυση και τη διατήρηση πελατών.

Συχνά παρατηρείται ότι οι πελάτες επιβραβεύουν έναν οργανισμό για τα έμμεσα οφέλη που τους παρέχονται μέσω των δραστηριοτήτων ΕΚΕ. Αυτό το αποτέλεσμα ονομάζεται «γενικευμένη αμοιβαιότητα».

Αυτή η συναισθηματική προσκόλληση στη μάρκα βοηθά την εταιρεία να δημιουργήσει διαρκή πίστη πελατών.

5. Εξοικονόμηση κόστους

Πολλές απλές αλλαγές προς τη βιωσιμότητα, όπως η εξοικονόμηση ενέργειας ή η χρήση λιγότερης συσκευασίας, θα μειώσουν το κόστος παραγωγής του οργανισμού.

Μια συστηματική προσέγγιση ΕΚΕ θα οδηγήσει σε πολιτικές και δραστηριότητες που θα ενισχύσουν τη λειτουργική αποτελεσματικότητα των οργανισμών. Η εξοικονόμηση κόστους θα αυξηθεί στο χρόνο και θα βελτιώσει την οικονομική υγεία της επιχείρησης.

Ενώ η επένδυση στην ΕΚΕ μπορεί να φαίνεται δαπανηρή βραχυπρόθεσμα, η έρευνα δείχνει ότι προσφέρει ένα αξιοσημείωτο μακροπρόθεσμο οικονομικό πλεονέκτημα.

6. Θετικός αντίκτυπος στην Κοινότητα

Σε ένα εταιρικό τοπίο που είναι τόσο ταραχώδες όσο ποτέ, πολλοί οργανισμοί χάνουν το δάσος για τα δέντρα και αγνοούν τις βλαβερές συνέπειες της επιχείρησής τους στην κοινότητα.

Ευτυχώς, η ΕΚΕ διδάσκει τις επιχειρήσεις να ενεργούν με ηθικό τρόπο και να λαμβάνουν υπόψη τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων.

Η ενδυνάμωση των γυναικών και των μειονοτήτων, για παράδειγμα, είναι μια τάση που βλέπουμε σε πολλές εταιρείες σήμερα. Ως εκ τούτου, τα μοντέλα ΕΚΕ, εκτός από την αύξηση των επιχειρήσεων και των εσόδων, προωθούν αλλαγές και πρόοδο στην κοινότητα.

7. Προωθεί την Επαγγελματική και Προσωπική Ανάπτυξη

Η ΕΚΕ επιτρέπει στους εργαζόμενους να συμμετέχουν στις κοινωνικά υπεύθυνες δραστηριότητες μιας εταιρείας. Μπορεί να ωφεληθούν από την εκμάθηση νέων δεξιοτήτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο χώρο εργασίας.

Οι εργαζόμενοι έχουν την ευκαιρία να συνεισφέρουν σε κάτι για το οποίο νιώθουν με πάθος και να μάθουν κάτι νέο που θα εμπλουτίσει τη δική τους οπτική.

Υποστηρίζοντας τις δραστηριότητες ΕΚΕ, οι οργανισμοί προωθούν έτσι έμμεσα την ανάπτυξη και την ανάπτυξη των εργαζομένων.

Κλείνοντας

Με όλα αυτά τα οφέλη να καρπωθούν, δεν υπάρχει κανένας λόγος για τον οποίο μια εταιρεία δεν πρέπει να συμμετέχει σε πρωτοβουλίες ΕΚΕ.

Ωστόσο, είναι χρήσιμο να εργάζεστε υπό την καθοδήγηση γενικού συμβούλου για θέματα που σχετίζονται με νομικά ζητήματα και ζητήματα συμμόρφωσης. Η θέση του γενικού συμβούλου είναι μια ζωτική θέση στον ιστό εταιρικής διακυβέρνησης μιας εταιρείας.

Επομένως, φροντίστε να μελετήσετε το βιογραφικό γενικού συμβούλου να επιλέξετε προσεκτικά έναν επαγγελματία που μπορεί να είναι μια πολύτιμη προσθήκη στον οργανισμό σας.