HTCinside


Πώς η οπτικοποίηση δεδομένων είναι χρήσιμη στην εκπαίδευση

Η σύγχρονη εκπαίδευση βιώνει μια αυξανόμενη ανάγκη τόσο για νέες παιδαγωγικές τεχνολογίες που χρησιμοποιούν αποτελεσματικές μεθόδους χρήσης της αναπαραγωγής όσο και για έρευνα που ανατίθεται σε αυτήν την τεχνολογία για την εφαρμογή μιας παραγωγικής, προσανατολισμένης στην προσωπικότητα, εκπαιδευτικής διαδικασίας ανοιχτής στη δημιουργικότητα.

Πώς να λύσετε το πρόβλημα της εντατικοποίησης της διδακτικής προσέγγισης, μαζί με άλλα μέσα, συμπεριλαμβανομένης της φιλοσοφίας της οπτικοποίησης ψυχολογικών αναπαραστάσεων, της ψυχολογικής απεικόνισης, της παιδαγωγικής προετοιμασίας για την επαγγελματική χρήση της οπτικοποίησης στην εκπαιδευτική διαδικασία για την ενίσχυση της οπτικής κουλτούρας ή των εφαρμογών οπτικοποίησης.

Οπτικοποίηση σημαίνει οποιονδήποτε τρόπο διασφάλισης της παρατηρησιμότητας της πραγματικότητας και με το αποτέλεσμα της οπτικοποίησης ή ενός οπτικού μοντέλου – κάθε οπτικά αντιληπτή δομή που μιμείται την ουσία του αντικειμένου της γνώσης. Για να οπτικοποιήσετε τα δεδομένα, είναι ζωτικής σημασίας πρώτα να τα μορφοποιήσετε σωστά. Εάν δεν μπορείτε να το κάνετε, μπορείτε πάντα να απευθυνθείτε σε διαδικτυακές πλατφόρμες γραφής, όπως π.χ Επαγγελματικά χαρτιά , και να το κάνουν για εσάς επαγγελματίες συγγραφείς.

Η ενεργή χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας και των τηλεπικοινωνιών στη μαθησιακή διαδικασία επιτρέπει τη μετάβαση από την παθητική αντίληψη του εκπαιδευτικού υλικού στην ενεργητική, συνειδητή κατάκτηση της γνώσης. Το αυξημένο κίνητρο της εκπαιδευτικής δραστηριότητας των μαθητών συνδέεται μάλλον όχι με το ίδιο το αντικείμενο της πληροφορικής, αλλά με τη χρήση τεχνολογιών υπολογιστών.

Παρέχουν αυτή τη μοναδική ευκαιρία να συνειδητοποιήσουμε την αρχή της «μάθησης με πάθος». Μία από τις αποτελεσματικές τεχνολογίες για την ενίσχυση της μάθησης είναι η μέθοδος οπτικοποίησης εκπαιδευτικών πληροφοριών, η εκπαιδευτική αξία της οποίας είναι αρκετά μεγάλη και ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις. Τι είναι η οπτικοποίηση;

Περιεχόμενα

Γιατί χρειαζόμαστε οπτικοποίηση δεδομένων;

μελέτη δεδομένων

Η οπτικοποίηση λειτουργεί ως ενδιάμεσος σύνδεσμος μεταξύ του εκπαιδευτικού υλικού και του αποτελέσματος της εκπαίδευσης, ως ένα είδος γνωσιολογικού μηχανισμού που σας επιτρέπει να «συμπυκνώσετε» τη διαδικασία της γνώσης, να την καθαρίσετε από μικρές λεπτομέρειες και ως εκ τούτου να βελτιστοποιήσετε. Η οπτικοποίηση παρέχει μια σύνθεση γνώσης, σας επιτρέπει να αναπαραστήσετε έμμεσα και οπτικά τα φαινόμενα που μελετώνται σε εκείνους τους τομείς όπου η άμεση οπτική αντίληψη είναι δύσκολη ή ακόμα και αδύνατη.

Το ενδιαφέρον για την οπτικοποίηση υπαγορεύεται από ολόκληρη την πορεία ανάπτυξης της ανθρώπινης δραστηριότητας, την πρακτική με την ευρεία έννοια της λέξης, την αύξηση της ροής πληροφοριών, για την ανάπτυξη της οποίας οι παραδοσιακές μέθοδοι και μέσα γίνονται ακατάλληλες, δυσκίνητες.

Για περαιτέρω συσσώρευση, αφομοίωση, αποθήκευση, επεξεργασία και μετάδοση πληροφοριών σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, χρειάζονται νέα, συμπαγή, κινητά μέσα αντανάκλασης του αντικειμενικού κόσμου στο μυαλό του υποκειμένου. Η οπτικοποίηση είναι ένα από αυτά τα εργαλεία.

Η ανάγκη για πιο συμπαγή και αποτελεσματικά εργαλεία διδασκαλίας γίνεται ένα από τα πιο σημαντικά καθήκοντα μιας κοινωνίας που έχει ανάγκη από συστηματική γνώση.

Τι είναι ένα οπτικό μοντέλο;

Ως αποτέλεσμα της ανάλυσης, συνήχθη το συμπέρασμα ότι το οπτικό μοντέλο είναι το αποτέλεσμα ενός ορισμένου σταδίου στο σχηματισμό της γνώσης, συμπεριλαμβανομένης της θεωρητικής, σε ορατή μορφή εκφράζει τα αποτελέσματά του, αποκαλύπτει ελλείψεις και αντιφάσεις και χρησιμεύει στην αναζήτηση τρόπων εμβάθυνση της κατανόησης και περαιτέρω έρευνα. Ως ορατή οπτικοποίηση δεν οπτικοποιούνται μόνο εικόνες αντίληψης, αλλά και ιδέες, σκέψεις, θεωρητικές κατασκευές. Η οπτικοποίηση διευκολύνει την υπέρβαση του ανταγωνισμού μεταξύ του φαινομένου και της ουσίας.

Γιατί το χρειαζόμαστε στην εκπαίδευση;

Όσον αφορά την εκπαιδευτική διαδικασία, αντιμετωπίζονται θέματα μεθοδολογικής κατάρτισης μελλοντικών ειδικών για να διαμορφωθεί η ετοιμότητά τους να λύσουν αποτελεσματικά παιδαγωγικά προβλήματα χρησιμοποιώντας μεθόδους δόμησης, συμπίεσης και οπτικοποίησης της εκπαιδευτικής γνώσης, μεταξύ άλλων με τη βοήθεια πολυμέσων, με ικανότητα αποτελεσματικής παρουσιάζουν εκπαιδευτικό υλικό με την προϋπόθεση της συστημικής του αφομοίωσης.

Καμία γνώση δεν μπορεί να διεκδικήσει την ιδιότητα του επιστημονικού χαρακτήρα χωρίς οπτικά μοντέλα. Η μεθοδολογία της προβολής θα πρέπει να γίνει αναπόσπαστο μέρος της διδακτικής διαδικασίας των εκπαιδευτικών.

Τεχνικές οπτικοποίησης στην εκπαιδευτική διαδικασία

  • Χρονοδιάγραμμα

Βασικά είναι αυτό που ακούγεται. Είναι ένα χρονοδιάγραμμα, μια ευθεία γραμμή πάνω στην οποία αποτυπώνονται τα γεγονότα με χρονολογική σειρά. Τα χρονοδιαγράμματα ή οι κορδέλες χρησιμοποιούνται όταν εργάζονται με βιογραφίες ή το έργο ενός συγγραφέα, καθώς και για να σχηματίσουν μια συστηματική άποψη των ιστορικών διαδικασιών στους μαθητές. Ένας άλλος τομέας χρήσης των χρονοδιαγραμμάτων είναι η διαχείριση έργου. Τα χρονοδιαγράμματα στις δραστηριότητες του έργου βοηθούν τους συμμετέχοντες να σημειώσουν και να δουν τα στάδια της υλοποίησης του έργου, το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής του.

  • Χάρτης του μυαλού

Είναι ένας γραφικός τρόπος παρουσίασης ιδεών, εννοιών, πληροφοριών με τη μορφή χάρτη που αποτελείται από βασικά και δευτερεύοντα θέματα. Δηλαδή, είναι ένα εργαλείο δόμησης ιδεών, προγραμματισμού του χρόνου σας, απομνημόνευσης μεγάλων ποσοτήτων πληροφοριών, καταιγισμού ιδεών.

  • Εγγραφή

Είναι η οπτικοποίηση πληροφοριών χρησιμοποιώντας γραφικά σύμβολα που απλά και αντικατοπτρίζουν το περιεχόμενο και τις εσωτερικές τους συνδέσεις. Η τεχνική της γραφής εφευρέθηκε από τον Βρετανό καλλιτέχνη Andrew Park. Η γραφική παράσταση είναι, πρώτα απ 'όλα, η τέχνη να συνοδεύεις τον προφορικό λόγο 'εν πτήσει' με σχέδια με μαρκαδόρο σε έναν πίνακα (ή σε ένα φύλλο χαρτιού).

Χαρακτηριστικά, εικονογραφούνται τα βασικά σημεία της ιστορίας και η μεταξύ τους σχέση. Η δημιουργία ζωντανών εικόνων προκαλεί στον ακροατή οπτικούς συσχετισμούς με τον προφορικό λόγο, γεγονός που εξασφαλίζει υψηλό ποσοστό αφομοίωσης πληροφοριών.

  • Infographics

Είναι ένας γραφικός τρόπος παρουσίασης πληροφοριών, δεδομένων και γνώσεων. Οι βασικές αρχές των infographics είναι το περιεχόμενο, το νόημα, η ευκολία αντίληψης και η αλληγορικότητα. Πίνακες, διαγράμματα, γραφικά στοιχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία γραφημάτων. Τα γραφήματα στην εκπαίδευση δεν είναι νέο φαινόμενο. Εξάλλου, οι καλά εικονογραφημένοι πίνακες στις σελίδες των σεμιναρίων και των χαρτών μπορούν να ονομαστούν δείγματα εκπαιδευτικών infographics.

Τελικές σκέψεις

Η οπτικοποίηση στη διδασκαλία σάς επιτρέπει να επιλύσετε μια σειρά από παιδαγωγικά καθήκοντα: διασφάλιση της εντατικοποίησης της μάθησης, ενίσχυση των εκπαιδευτικών και γνωστικών δραστηριοτήτων, σχηματισμός και ανάπτυξη κριτικής και οπτικής σκέψης, οπτική αντίληψη, εικονική αναπαράσταση γνώσης και εκπαιδευτικές δράσεις, μεταφορά γνώσης και αναγνώριση προτύπων, αύξηση του οπτικού γραμματισμού και της οπτικής κουλτούρας…

Μια μεθοδολογικά ικανή προσέγγιση στην οπτικοποίηση διασφαλίζει και υποστηρίζει τη μετάβαση του μαθητή σε υψηλότερο επίπεδο γνωστικής δραστηριότητας, διεγείρει μια δημιουργική προσέγγιση. Οι σύγχρονες τεχνολογίες καθιστούν δυνατή την επίλυση των προβλημάτων μεταφοράς εκπαιδευτικών πληροφοριών (τηλεπικοινωνίες, εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.), τη διαμόρφωση δεξιοτήτων (εικονικά εργαστήρια υπολογιστών και προσομοιωτές κ.λπ.), τον αυτοματοποιημένο έλεγχο της γνώσης.